ස්වංක්‍රීය ගීත ඉල්ලීම් - Automated Song Request

ඔබට අවශ්‍ය සියලු ගීත ඉල්ලීම් අපගේ ස්වංක්‍රීය ගීත ඉල්ලීම් සේවාව තුලින් දැන් ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි බව සතුටින් දන්වා සිටිමු. ඒ සඳහා කල යුත්තේ ඔබට අවශ්‍ය ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කර අදාල ගීතය තොරා ගැනීමයි. සියලුම ගීත ඉල්ලීම් අනු පිලිවෙලට වාදනය වේ. එක් අයෙකුට පැයක් තුල ගීත ඉල්ලීම් 5ක් ලබා ගත හැකිය. සැමට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති බව කරුණාවෙන් දන්වා සිටිමු. ගීත ඉල්ලීමේදී යම් අපහසුතාවයක් ඇත්නම් ඒ බව අපට දන්වන්න. support@dedunuradio.com

ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කරන්න.

--- Edward Jayakodi ---
1
Edward Jayakodi Dawasin Dawasata Kolayen Kolayata.mp3 | 02:34
Request
2
Edward Jayakodi Ganga Thwama Tharunai.mp3 | 03:38
Request
3
Edward Jayakodi Hela Derana.mp3 | 03:35
Request
4
Edward Jayakodi Latha Madullak Katha Karanawa.mp3 | 04:39
Request
5
Edward Jayakodi Mage Kandulin Nimawu.mp3 | 03:52
Request
6
Edward Jayakodi Malathee Wasanthe.mp3 | 03:43
Request
7
Edward Jayakodi Ma Mala Dawasaka.mp3 | 02:51
Request
8
Edward Jayakodi Me Ira Handa.mp3 | 03:26
Request
9
Edward Jayakodi Me Prema Katha.mp3 | 03:31
Request
10
Edward Jayakodi Minisa Handata Giyalu.mp3 | 03:31
Request
11
Edward Jayakodi Mini Mini Poda.mp3 | 03:39
Request
12
Edward Jayakodi Nihanda Kalpana.mp3 | 03:37
Request
13
Edward Jayakodi Nil Nuwan.mp3 | 03:28
Request
14
Edward Jayakodi Oba Hadanna Athi Re Puraama.mp3 | 04:26
Request
15
Edward Jayakodi Oba Themei Kiya.mp3 | 03:22
Request
16
Edward Jayakodi Pansale Palliye.mp3 | 04:04
Request
17
Edward Jayakodi Pinna Male Suda.mp3 | 03:45
Request
18
Edward Jayakodi Punchi Dangakari Lapati Hedakari.mp3 | 03:54
Request
19
Edward Jayakodi Rajjuruwo Udai Udai.mp3 | 03:17
Request
20
Edward Jayakodi Sagare Parada Handa.mp3 | 03:22
Request
21
Edward Jayakodi Samanalaya Mala Ha Lamaya Se.mp3 | 03:43
Request
22
Edward Jayakodi Susumaka Unusuma.mp3 | 03:32
Request
23
Edward Jayakodi Thena Thena Rawumata Indagena.mp3 | 03:19
Request
24
Edward Jayakodi Wana Petha Magen Sewu.mp3 | 03:47
Request
25
Edward Jayakodi Yali Udawu Wasanthe.mp3 | 02:52
Request
--- English ---
1
ZZ Bengali Hussain & Anika Ek Polake.mp3 | 06:09
Request
2
ZZ English ABBA Chiquitita.mp3 | 05:27
Request
3
ZZ English ABBA Dancing Queen.mp3 | 03:50
Request
4
ZZ English ABBA I Have A Dream.mp3 | 04:46
Request
5
ZZ English ABBA The Winner Takes.mp3 | 04:54
Request
6
ZZ English Air Supply Nothings Gonna Change.mp3 | 03:55
Request
7
ZZ English Amy MacDonald This Is The Life.mp3 | 03:06
Request
8
ZZ English Anne Murray Just Another Woman.mp3 | 02:58
Request
9
ZZ English Arash I Am So Lonely.mp3 | 03:22
Request
10
ZZ English Boney M Daddy Cool.mp3 | 03:23
Request
11
ZZ English Boney M Rivers Of Babilon.mp3 | 04:18
Request
12
ZZ English Boy George Do You Really Wants.mp3 | 04:29
Request
13
ZZ English Brian Adams Have You Ever.mp3 | 04:53
Request
14
ZZ English Brian Adams Still feel like.mp3 | 05:55
Request
15
ZZ English Brian Rice no promises.mp3 | 03:44
Request
16
ZZ English Bryan Adams Everything I Do.mp3 | 06:33
Request
17
ZZ English Chris Norman No Arms Can Ever.mp3 | 03:45
Request
18
ZZ English Don Schlitz It's amazing.mp3 | 04:17
Request
19
ZZ English Elton John Candle.mp3 | 03:50
Request
20
ZZ English Elton John Sacrifice.mp3 | 04:58
Request
21
ZZ English Elvis Cant Help Falling In Love.mp3 | 03:49
Request
22
ZZ English Enrique Iglesias Bailamos.mp3 | 03:36
Request
23
ZZ English Foreigner I've Been Waiting.mp3 | 04:49
Request
24
ZZ English James Blunt You Are Beautiful.mp3 | 03:38
Request
25
ZZ English James Blunt 1973.mp3 | 03:59
Request
26
ZZ English James Blunt Good Bye My Lover.mp3 | 04:18
Request
27
ZZ English James Blunt My life is brilliant.mp3 | 03:38
Request
28
ZZ English Jefferson Starship Nothing's Gonna Stop.mp3 | 04:24
Request
29
ZZ English Jim Reeves Missing Angel.mp3 | 02:15
Request
30
ZZ English Josh Groban You Raise Me Up.mp3 | 04:50
Request
31
ZZ English Judy Boucher Can't Be With Tonight.mp3 | 05:19
Request
32
ZZ English Justin Bieber ft Ludacris.mp3 | 03:31
Request
33
ZZ English Kenny Roger I Will Always Love You.mp3 | 04:25
Request
34
ZZ English Madonna La Isla Bonith.mp3 | 03:57
Request
35
ZZ English Marc Anthony As I Look Into Your.mp3 | 03:59
Request
36
ZZ English Marc Anthony I Have Been In Love.mp3 | 04:21
Request
37
ZZ English Marc Anthony I Want To Spend.mp3 | 04:43
Request
38
ZZ English Marc Anthony When You Hold Me.mp3 | 04:30
Request
39
ZZ English Modern Talking You Are My Heart.mp3 | 03:15
Request
40
ZZ English Paul Young How Can I just.mp3 | 03:26
Request
41
ZZ English Paul Young We Can Solve Any.mp3 | 04:29
Request
42
ZZ English Phil Collins.mp3 | 04:02
Request
43
ZZ English Phil Collins I am lying.mp3 | 04:02
Request
44
ZZ English Richard Marx Angel's Lullaby.mp3 | 03:58
Request
45
ZZ English Richard Marx Chains Around My Heart.mp3 | 03:44
Request
46
ZZ English Richard Marx Just when i believed.mp3 | 05:14
Request
47
ZZ English Richard Marx Lonely Heart.mp3 | 03:57
Request
48
ZZ English Richard Marx Now And Forever.mp3 | 03:34
Request
49
ZZ English Richard Marx Right Here Waiting.mp3 | 04:23
Request
50
ZZ English Rick Astley Never Gonna Give Up.mp3 | 03:32
Request
51
ZZ English Rihanna Find Light In The Beautiful Sea.mp3 | 04:42
Request
52
ZZ English Robbie Williams Come On Hold.mp3 | 04:27
Request
53
ZZ English Roxette Fading like A Flower.mp3 | 03:51
Request
54
ZZ English Roxette It Must Have Been love.mp3 | 04:21
Request
55
ZZ English Roxette Listen To Your Heart.mp3 | 04:30
Request
56
ZZ English We Are The World Different Artists.mp3 | 04:00
Request
57
ZZ English Whitney Houston Could I Have This Kiss.mp3 | 03:55
Request
58
ZZ French Celine Dion Berceuse.mp3 | 02:39
Request
59
ZZ French Celine Dion Femme Comme Chacune.mp3 | 03:40
Request
60
ZZ French Celine Dion Je Ne Suis Pas Celle.mp3 | 04:11
Request
61
ZZ French Celine Dion Les Paradis.mp3 | 03:57
Request
62
ZZ French Celine Dion Le Temps Qui Compte.mp3 | 02:54
Request
63
ZZ French Celine Dion Pour Que Tu M'aimes.mp3 | 04:12
Request
64
ZZ French Celine Dion Si Jetais Quelquun.mp3 | 03:57
Request
65
ZZ French Isabelle Bouley Parle Moi.mp3 | 03:48
Request
66
ZZ French Raphael Caravane.mp3 | 03:58
Request
67
ZZ French Stephanie Ouragan Irresistible.mp3 | 05:21
Request
68
zz I never wanna loose a friend like you.mp3 | 02:50
Request
69
ZZ Phillipines Carol Banawa Iingatan ka.mp3 | 05:30
Request
--- Eral Fernando ---
1
Eral Fernando Gayana Geyum Natana Netum.mp3 | 03:14
Request
2
Eral Fernando Lassana Loketa Pa Osawala.mp3 | 03:25
Request
3
Eral Fernando Menike Obe Sinawe.mp3 | 04:03
Request
4
Eral Fernando Panam Aten (Master Sir).mp3 | 02:50
Request
5
Eral Fernando Udarata Menike Manahara.mp3 | 03:35
Request
--- Eranda Pathum ---
1
Eranda Pathum Heena Walakulu Athare.mp3 | 04:50
Request
2
Eranda Pathum Oya Dangakara Kam.mp3 | 03:55
Request
3
Eranda Pathum Ra Ahasin Muthu.mp3 | 04:58
Request
--- Eranda Rodrigo ---
1
Eranda Rodrigo Adare Pivithurui.mp3 | 03:30
Request
--- Eranga C Pathirana ---
1
Eranga C Pathirana Mathakada Manda.mp3 | 03:45
Request
--- Eshan Udesha ---
1
Eshan Udesha Mata Kandulu Dun.mp3 | 03:47
Request
2
Eshan Udesha Nethu Nonindana.mp3 | 05:06
Request

ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කරන්න.