ස්වංක්‍රීය ගීත ඉල්ලීම් - Automated Song Request

ඔබට අවශ්‍ය සියලු ගීත ඉල්ලීම් අපගේ ස්වංක්‍රීය ගීත ඉල්ලීම් සේවාව තුලින් දැන් ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි බව සතුටින් දන්වා සිටිමු. ඒ සඳහා කල යුත්තේ ඔබට අවශ්‍ය ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කර අදාල ගීතය තොරා ගැනීමයි. සියලුම ගීත ඉල්ලීම් අනු පිලිවෙලට වාදනය වේ. එක් අයෙකුට පැයක් තුල ගීත ඉල්ලීම් 5ක් ලබා ගත හැකිය. සැමට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති බව කරුණාවෙන් දන්වා සිටිමු. ගීත ඉල්ලීමේදී යම් අපහසුතාවයක් ඇත්නම් ඒ බව අපට දන්වන්න. support@dedunuradio.com

ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කරන්න.

--- Feilix Anton ---
1
Felix Anton adara priya landune.mp3 | 03:00
Request
2
Felix Anton dedena kisidaka na.mp3 | 03:23
Request
3
Felix Anton dinapatha apa.mp3 | 03:11
Request
4
Felix Anton ekama isawwe.mp3 | 02:35
Request
5
Felix Anton hada gee pothe.mp3 | 03:59
Request
6
Felix Anton mal kumariyak wage.mp3 | 02:25
Request
7
Felix Anton mal madahase dee.mp3 | 03:26
Request
8
Felix Anton mal nelala waralasa.mp3 | 02:25
Request
9
Felix Anton maya.mp3 | 02:57
Request
10
Felix Anton ma hade nawathan patha.mp3 | 03:07
Request
11
Felix Anton netha pinana rusiru watha.mp3 | 03:12
Request
12
Felix Anton nethin amathannepa.mp3 | 03:54
Request
13
Felix Anton nilambare kalum piri.mp3 | 02:49
Request
14
Felix Anton nil wil thalawe.mp3 | 03:54
Request
15
Felix Anton oville pem sendelle.mp3 | 02:45
Request
16
Felix Anton palandi mini muthu.mp3 | 02:41
Request
17
Felix Anton pem hasarel komaliya.mp3 | 03:35
Request
18
Felix Anton sulan rella lesa.mp3 | 02:19
Request
19
Felix Anton wenwu da sita.mp3 | 03:06
Request
20
Felix Anton wiraha susum na.mp3 | 03:14
Request
--- Flashback Songs ---
1
Flashback Songs Lankawe Api Sinhayo.mp3 | 05:23
Request
2
Flashback Songs Ranabime Viruwo.mp3 | 04:13
Request
3
Flashback Songs Samaye Jaya Mawathe.mp3 | 04:49
Request
4
Flashback Songs Wilson Masterge Sarpinawa.mp3 | 02:59
Request
5
Flashback Songs Yal Devi Dumriye.mp3 | 04:21
Request
--- Freddy Silva ---
1
Freddie Silva aluth kalawak.mp3 | 02:12
Request
2
Freddie Silva amuthu andum anda handawana.mp3 | 03:13
Request
3
Freddie Silva aron mama.mp3 | 04:14
Request
4
Freddie Silva ata sekilla wage.mp3 | 02:55
Request
5
Freddie Silva enna enna wadiwenna.mp3 | 03:13
Request
6
Freddie Silva handa mama.mp3 | 02:55
Request
7
Freddie Silva kundumanee.mp3 | 03:38
Request
8
freddie Silva mini gejji handana.mp3 | 03:13
Request
9
Freddie Silva motta pala.mp3 | 03:32
Request
10
Freddie Silva pankiriththa.mp3 | 02:41
Request
11
Freddie Silva thea koodaya pite bendan.mp3 | 03:45
Request

ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කරන්න.