ස්වංක්‍රීය ගීත ඉල්ලීම් - Automated Song Request

ඔබට අවශ්‍ය සියලු ගීත ඉල්ලීම් අපගේ ස්වංක්‍රීය ගීත ඉල්ලීම් සේවාව තුලින් දැන් ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි බව සතුටින් දන්වා සිටිමු. ඒ සඳහා කල යුත්තේ ඔබට අවශ්‍ය ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කර අදාල ගීතය තොරා ගැනීමයි. සියලුම ගීත ඉල්ලීම් අනු පිලිවෙලට වාදනය වේ. එක් අයෙකුට පැයක් තුල ගීත ඉල්ලීම් 5ක් ලබා ගත හැකිය. සැමට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති බව කරුණාවෙන් දන්වා සිටිමු. ගීත ඉල්ලීමේදී යම් අපහසුතාවයක් ඇත්නම් ඒ බව අපට දන්වන්න. support@dedunuradio.com

ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කරන්න.

--- Olban Perera ---
1
Olban Perera Me Guru Para Dige.mp3 | 04:01
Request
--- Oshani Sandeepa ---
1
Oshani Sandeepa Anna Sudo Ara Pata Wala.mp3 | 03:37
Request
2
Oshani Sandeepa Awasana Premayai Mage Mix Version.mp3 | 07:21
Request
3
Oshani Sandeepa Awasana premaye kandule.mp3 | 03:48
Request
4
Oshani Sandeepa Datha Alla Boho Dura Vith.mp3 | 03:33
Request
5
Oshani Sandeepa Heradala Yannata Tharam.mp3 | 07:13
Request
6
Oshani Sandeepa Hithumathen Lan Wela.mp3 | 03:46
Request

ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කරන්න.