ස්වංක්‍රීය ගීත ඉල්ලීම් - Automated Song Request

ඔබට අවශ්‍ය සියලු ගීත ඉල්ලීම් අපගේ ස්වංක්‍රීය ගීත ඉල්ලීම් සේවාව තුලින් දැන් ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි බව සතුටින් දන්වා සිටිමු. ඒ සඳහා කල යුත්තේ ඔබට අවශ්‍ය ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කර අදාල ගීතය තොරා ගැනීමයි. සියලුම ගීත ඉල්ලීම් අනු පිලිවෙලට වාදනය වේ. එක් අයෙකුට පැයක් තුල ගීත ඉල්ලීම් 5ක් ලබා ගත හැකිය. සැමට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති බව කරුණාවෙන් දන්වා සිටිමු. ගීත ඉල්ලීමේදී යම් අපහසුතාවයක් ඇත්නම් ඒ බව අපට දන්වන්න. support@dedunuradio.com

ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කරන්න.

--- Yamuna Vinodini ---
1
Yamuna Vinodini Asuru Sanin.mp3 | 03:48
Request
2
Yamuna Vinodini Daiwaye Rudu Maru Wale.mp3 | 03:46
Request
3
Yamuna Vinodini Mal Mangalle Uda Welado.mp3 | 03:08
Request
4
Yamuna Vinodini Milana Malaki Bamaruni Ma.mp3 | 03:43
Request
5
Yamuna Vinodini Obata Nodani Pidu Premaya.mp3 | 03:39
Request
6
Yamuna Vinodini Piyapath Denna Mata.mp3 | 03:42
Request
7
Yamuna Vinodini Ra Tharu Nidi Nathi.mp3 | 03:55
Request
8
Yamuna Vinodini Sanda Ahalata Yanna Hithalu.mp3 | 03:48
Request
9
Yamuna Vinodini Sihina Vimane Sathuta Nawathila.mp3 | 04:04
Request
--- Yamuna Wimalasena ---
1
Yamuna Wimalasena Digu Ra Pura.mp3 | 04:00
Request
2
Yamuna Wimalasena Me Ahata Lan Wela.mp3 | 03:45
Request
--- Yashan ---
1
Yashan Aa Hadu Dee Mawa.mp3 | 04:11
Request
2
Yashan Komali Ma Pa Salana.mp3 | 02:54
Request
3
Yashan Maha Sayura Madin.mp3 | 03:47
Request
4
Yashan Ra Tharakawo (Remake).mp3 | 04:24
Request
5
Yashan Yanthamin Mage.mp3 | 03:40
Request
--- Yeresha's Voic cut ---
1
Yeresha's VC.mp3 | 00:32
Request
--- Yohansa's Voice Cut ---
1
Yohansa's Voice Cut.mp3 | 00:45
Request
--- Yohan Arjuna ---
1
Yohan Arjuna Nosalenna Kandulak.mp3 | 04:08
Request
--- Yohan Krishantha ---
1
Yohan Krishantha Adare Wairaye Ho.mp3 | 03:38
Request
2
Yohan Krishantha Mata Nuba Hamu Wu.mp3 | 03:38
Request

ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කරන්න.